Contributie

  • De contributie bedraagt € 110,00 per jaar.
  • Indien gewenst kan de contributie ook in termijnen van € 27,50 worden voldaan.
  • Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd.

De vereniging doet ook mee aan de meedoenregeling van de gemeente Tilburg. 

Nieuws

Corona maatregelen

Gevolgen Corona situatie voor 't Luifeltje

Lees verder